MY MENU

ข่าวสาร และกิจกรรม

ข่าวสาร

หัวข้อ
ร่วมงานกับเรา
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
11/12/2018
สิ่งที่แนบมา0
ดู
1506
เนื้อหาบริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2555 เป็นผู้นำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์, น้ำยาทางการแพทย์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศโดยตรง เช่นประเทศเกาหลี, ญี่ปุ่น, สวิตเซอร์แลนด์, เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น เพื่อให้บริการและตอบสนองตามต้องการของลูกค้า

บริษัทฯกำลังมองหาบุคคลากรคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้


ตำแหน่ง Service Engineer

รายละเอียดของงาน

 • ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือวิเคราะห์ทางการแพทย์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์
   
   
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า
    
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ สามารถใช้สื่อสารในการทำงานได้
    
 • มีใจรักในงานบริการ
    
 • มีความรับผิดชอบสูง
    
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย
    
 • สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
    
 • สามารถปฏิบัติงานวันหยุดได้
    
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้  

 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น


สวัสดิการ

 • ชุดฟอร์มพนักงาน
    
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
    
 • กองทุนประกันสังคม
    
 • ประกันสุขภาพ
    
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
    
 • โบนัส
    
 • เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานต่างจังหวัดหรือวันหยุด  เงินเดือน
ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์ทำงาน


วิธิการสมัคร
 1. สมัครทาง e-mail โดยส่ง Resume มาที่ richtichai@idithailand.com ติดต่อคุณฤทธิชัย
 2. สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์