MY MENU

Porosity / Surface Area

3.1.3 Porosity / Surface Area

หัวข้อ
ASAP2020 Plus
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
24/09/2018
สิ่งที่แนบมา0
ดู
869
เนื้อหา

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุนของวัสดุแบบอัตโนมัติ รุ่น ASAP2020 Plus


เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว (Surface area), การกระจายขนาดรูพรุน (Pore size distribution) ทั้ง Micropore และ Mesopore, ปริมาตรของรูพรุน (Pore Volume) ของอนุภาค โดยอัตโนมัติ ใช้หลักการวัดปริมาณก๊าซที่ถูกดูดซับบนผิวของอนุภาคแบบ Static Volumetric Gas Adsorption Method


สามารถใช้กับงานทางด้าน Ceramic, activated carbons, Catalyst, adsorbents, paints and coatings  ฯลฯ


สามารถวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะของอนุภาค (Specific Surface Area) ได้ตั้งแต่ 0.01 ตารางเมตรต่อกรัม

# สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ครั้งละ 1 ตัวอย่าง

มีส่วนเตรียมตัวอย่างจำนวน 2 ตัวอย่าง บนเครื่องวิเคราะห์ ซึ่งสามารถทำอุณหภูมิได้ถึง 450 องศาเซลเซียส 

# ควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างขณะทำการวิเคราะห์ด้วยไนโตรเจนเหลวได้ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง

สามารถใช้ก๊าซที่เป็นตัวถูกดูดซับ(Adsorptive gas) ได้หลายชนิด เช่น Nitrogen, Oxygen, Argon, Carbondioxide, Carbon monoxide, Hydrogen, Butane, และ Non-corrosive gas อื่นได้


Click here for more info


แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์