MY MENU

Porosity / Surface Area

3.1.3 Porosity / Surface Area

หัวข้อ
ASAP2460
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
24/09/2018
สิ่งที่แนบมา0
ดู
757
เนื้อหา

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุนของวัสดุแบบอัตโนมัติ รุ่น ASAP2460

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว (Surface area) และความพรุน (Pore size distribution)  ของอนุภาค โดยอัตโนมัติ ใช้หลักการวัดปริมาณก๊าซที่ถูกดูดซับบนผิวของอนุภาคแบบ Static Volumetric Gas Adsorption Method


สามารถใช้กับงานทางด้าน Pharmaceuticals, Ceramics, Activated Carbons, Carbon Black, Catalyst, Paints and Coatings, Projectile Propellant, Medical Implants, Electronics, Cosmetics, Aerospace, Geoscience, Nanotubes, Fuel Cells.


สามารถวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะของอนุภาค (Specific Surface Area) ได้ตั้งแต่ 0.01 ตารางเมตรต่อกรัม

สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างพร้อมกันได้ 2 หรือ 4 หรือ 6 ตัวอย่าง

ควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างขณะทำการวิเคราะห์ด้วยไนโตรเจนเหลวได้ไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง

สามารถใช้แก๊สสำหรับการวิเคราะห์ (Adsorptive gas) ได้หลายชนิด เช่น Nitrogen, Oxygen, Argon, Carbon dioxide, Butane, Methane เป็นต้น


Click here for more info

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์