MY MENU

Porosity / Surface Area

3.1.3 Porosity / Surface Area

หัวข้อ
3Flex
ผู้เขียน
ผู้ดูแลระบบ
วันที่สร้าง
26/09/2018
สิ่งที่แนบมา0
ดู
1447
เนื้อหา
 
เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุนของวัสดุแบบอัตโนมัติ รุ่น 3Flex

เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว (Surface area), การกระจายขนาดรูพรุน (Pore size distribution) ทั้งMicropore   และ Mesopore, ปริมาตรของรูพรุน (Pore Volume) ของอนุภาค โดยอัตโนมัติ ใช้หลักการวัดปริมาณก๊าซที่ถูกดูดซับบนผิวของอนุภาค  แบบ Static Volumetric Gas Adsorption Method

สามารถใช้กับงานทางด้าน MOFs, Zeolites, activated carbons, adsorbents, และตัวอย่างต่าง ๆ ที่มีความเป็นรูพรุน (porous materials) และไม่มีรูพรุน (non-porous materials)

สามารถวิเคราะห์พื้นที่ผิวจำเพาะของอนุภาค (Specific Surface Area) ได้ตั้งแต่ 0.01 ตารางเมตรต่อกรัม เมื่อใช้ก๊าซไนโตรเจน (N2) หรือได้ตั้งแต่ 0.0005 ตารางเมตรต่อกรัม เมื่อใช้ก๊าซคริปตอน(Kr)
# สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้พร้อมกัน 3 ตัวอย่าง
# สามารถเลือกวิเคราะห์ Micropore ได้ 1, 2 หรือ 3 ช่องตัวอย่าง 
# ควบคุมอุณหภูมิของตัวอย่างด้วยไนโตรเจนเหลวได้ไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง
# สามารถทำการศึกษาการดูดซับทางเคมี (Chemisorption) ของตัวอย่างภายในเครื่องเดียวกันได้ (option)
สามารถใช้ก๊าซที่เป็นตัวถูกดูดซับ(Adsorptive gas) ได้หลายชนิด เช่น Nitrogen, Oxygen, Argon, Carbondioxide, Carbon monoxide, Hydrogen, Butane, และ Non-corrosive gas อื่นได้


  

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์